dinsdag 13 oktober 2015

Gebeden in 70 talen

Onderstaand ziet u de talen die u kunt lezen in 70 talen.


Druk op de link en u wordt naar de pagina geleid van de taal van uw keuze.

1. Albanees

2. Amharic (Ethiopië)

3. Arabisch

4. Armeens

5. Baskisch

6. Berber

7. Bosnisch

8. Bulgaars

9. Catalaans

10. Chinees - traditioneel en eenvoudig

11. Deens

12. Duits

13. Engels - vertaling uit KJV en NIV

14. Esperanto

15. Estisch

16. Farsi

17. Frans

18. Fries

19. Gaelic (Ierland)

20. Georgisch

21. Grieks

22. Haïtiaans Creools

23. Hebreeuws

24. Hindi (Surinaams) 

25. Hongaars

26. IJslands

27. IGBO

28. Indonesisch

29. Italiaans

30. Japans

31. Javaans

32. Kinyarwanda (Rwanda)

33. Koreaans 

34. Kroatisch

35. Latijn

36. Lets

37. Litouws

38. Macedonisch

39. Maleis

40. Maltees

41. Mongools

42. Nederlands

43. Nepalees

44. Noors

45. Papiamento

46. Pools

47. Portugees

48. Roemeens

49. Russisch

50. Servisch

51. Sosetho


52. Sloveens

53. Slowaaks

54. Somalisch

55. Spaans

56. Surinaams

57. Swahili


59. Tamil

60. Thais 63. Turks66. Welsh 

67. Yoruba 


69. Zweeds


In elke taal vindt u de basis terug van de 3 gebeden uit Mattheus 6, ITimotheus 2 en Lucas 23

Matteus 6:9-13

Onze Vader die in de hemelen zijt,
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en  naar uw Wil  mogen leven 

Lucas 23:34
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
zaterdag 10 oktober 2015

Verslag met foto's van de "Dag van Wereldwijde Voorbede 2015"

Op zaterdag 26 september jl. heeft de "Dag van Wereldwijde Voorbede 2015" plaatsgevonden op het Malieveld in Den Haag.


In de dagen ervoor kwam het bericht via de media dat de snelweg van het Prins Clausplein tot aan het Malieveld op zaterdag voor alle verkeer zou zijn afgesloten. Bijzonder om dit bericht te lezen. Om naar de WWV-dag te komen was dit een belangrijke toegangsweg. Toch hebben mensen op de dag zelf op tijd het Malieveld weten te bereiken. Positief gevolg was, dat er minder drukte om het veld heen was en het geluid verder kon komen. Met als gevolg dat mensen in de omgeving regelmatig bleven luisteren en kijken.
Om 10.00 uur gingen we van start. 
Welkom en uitleg van de dag. 


Met een bus uit Zeeland kwamen mensen om deze dag mee te maken. Om 10.00 uur zijn we van start gegaan. Na een korte introductie en welkom werden 70 gebeden in blokken van 10 keer 3 gebeden via het beeldscherm getoond en waren de gebeden te horen. De aanwezigen van verschillende nationaliteiten konden in hun eigen taal meebidden op het moment dat hun taal aan de beurt was. Deze interactie en samen bidden voor verdrukte en vervolgde christenen wereldwijd een bijzondere tijd van gebed en saamhorigheid.

Via het scherm kon ieder de dag volgen en 
via de boxen klonken de gebeden. Mensen, die de dag bezochten en of even langs kwamen vanuit de stad Den Haag vonden het een bijzondere ervaring om zo met elkaar en de verschillende talen te mogen bidden voor broeders en zusters vanuit de verbondenheid in Christus.
Hindi, Maleis, en andere talen werden mee gebeden. 

Ook in het Surinaams werden de gebeden uitgesproken. 
Met elkaar op het podium. Bidden in het Nederlands. 


Ook konden mensen, die niet in de gelegenheid waren thuis meebidden. De film met de 70 gebeden was te beluisteren op Facebook, de blog van Wereldwijde Voorbede en via Youtube. Daardoor zijn niet alleen mensen op het Malieveld betrokken geweest, maar heeft deze dag een wereldwijde reikwijdte gekregen.
Dank zij onze Heer is dit initiatief tot een geslaagde
dag geworden. 

Vlaggen voor Koning Jezus en Zijn overwinning proclameren
tijdens de gebeden in verschillende talen. 
Met de gezichten en vlaggen naar buiten gericht.
Gericht naar alle delen van de wereld en bidden 
vanuit de 3 gebeden, die deze dag centraal stonden.

Te midden van deze wereldstad was er rust en 
aandacht voor het gebed. Niet alleen door de 
bezoekers, maar ook mensen die voorbij kwamen
of in de buurt wonen.

In de voorbereiding van deze dag hebben mensen van over de hele wereld meegewerkt om deze dag mogelijk te maken. Zij hebben mee gebeden en anderen bekend gemaakt met dit initiatief. Meer dan 70 mensen hebben wereldwijd de talen ingesproken en de gebeden vertaald, zodat tijdens de dag het resultaat te zien en te horen was.
Aan het eind werd door de initiatiefnemer tot deze dag 
ieder bedankt en in de gelegenheid gesteld om samen
nog elkaar te ontmoeten. 

vrijdag 25 september 2015

Bid nu mee tijdens de Dag van Wereldwijde Voorbede.
Met de volgende link kunt ook thuis meebidden in uw eigen taal.
https://youtu.be/I6gd_vyF4UE
Nodig anderen uit om samen de film te bekijken als familie,
vrienden, kerk en groep. Samen bidden in eenheid voor vervolgde en verdrukte christenen.
Wij zijn morgen zaterdag 26 augustus 2015 op het Malieveld.
Van 10.00 tot 14.00 uur zullen wij met elkaar bidden. U bent
van harte welkom om er bij zijn en mee te doen. Gods zegen.


zaterdag 28 maart 2015

Bidt u mee??

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,  
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat 
de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.       
                                                                        
                                                                                                         Johannes 17:20

Wij hebben op ons hart gekregen om christenen op te roepen om dagelijks te bidden, voor en met 
vervolgde en verdrukte christenen wereldwijd, vanuit de gebeden in Matteus 6:9-13 / 
1 Tim.2:1-2 / Lucas 23:34
Dit willen wij doen om een beweging van gebed op gang te brengen.
   

Op 26 september 2015 van 10.00 - 14.00 uur organiseren wij een dag van wereldwijde voorbede
waar  samen in eenheid gebeden zal worden met en voor vervolgde en verdrukte christenen, in 70 verschillende talen, op het Malieveld in Den Haag.
U bent van harte uitgenodigd om te komen en hieraan deel te nemen.


Geef het door !!
Wij willen u vragen om binnen uw organisatie bekendheid aan deze dag van Wereldwijde Voorbede te geven en het indien mogelijk op de agenda te zetten.

Kent u mensen die willen meewerken aan de vertaling van de gebeden, of mensen die op 26 september  willen meebidden in hun moedertaal, kunt u contact met ons opnemen of het antwoordformulier op de blog invullen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze:
Blog: wereldwijdevoorbede.blogspot.nl
Facebook: www.facebook.com/wereldwijde.voorbede

Wij wensen u Gods rijke zegen toeWill you pray with us?

“I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through their word; that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me”.
                                                                                                                       John 17:20-21Global Christian persecution, global intercession in response
We have received in our hearts, the call to daily intercession for and with Christians worldwide, who are persecuted and oppressed.
The intercession begins with the prayer Jesus taught us in Mathew 6:9-13 in which we pray that
God's will be done and where we ask for forgiveness and give forgiveness. 

Then intercession from 1 Timothy 2: 1-2 for all people in positions of authority; pray that God
touches their hearts, so that God's people, Christians, can live in peace, according to His will.
Intercession that closes with Luc 23:34; "Father forgive them, for they know not what they do".

The call is to start a movement of prayer and intercession.

On September 26th, 2015, from 10:00 to 14:00, we will host a ‘global intercession day’ on
the Malieveld in The Hague, Netherlands. We will pray the above mentioned intercessory
prayers in seventy different languages!
You are invited to come and to participate and to pray with us in unity.We would like to ask for your organization, to publicize these actions and put it where possible on
the agenda. 
Do you know people who want to contribute to the translation of the prayers, or people who want to pray on September 26th in their mother tongue, please contact us or fill out the response form on the blog.

For more information, please refer to our:
Blog: wereldwijdevoorbede.blogspot.nl
Facebook: www.facebook.com/wereldwijde.voorbede

We greet you in the Name of our Lord Jesus Christ

vrijdag 13 maart 2015

Wereldwijde voorbede


Bidt u mee ??

Wereldwijde christen vervolging,  wereldwijde voorbede als antwoord.

Wereldwijde verdrukking van christenen, dagelijks zien wij vele beelden die afschuw oproepen. En dit is maar een klein gedeelte van de christen verdrukking wereldwijd, een grote verdrukking met veel geweld lichamelijk en geestelijk.
In de bijbel lezen we van de komende verdrukking, zoals Jezus zegt in Johannes 16: 32-33 en Hij belooft Zijn vrede als antwoord
als een aanmoediging om te volharden omdat Hij reeds heeft overwonnen.
In Johannes 17 doet Jezus voorbede voor alle christenen en Hij roept ons op om in eenheid te bidden.

Wereldwijde voorbede
, als antwoord op de wereldwijde Christen verdrukking.

Voorbede die begint met het gebed dat Jezus ons leerde in Matteus 6,  het  “Onze Vader”, waarin we bidden dat Gods wil gedaan zal worden en waar wij om vergeving vragen en vergeving geven.
Voorbede vanuit 1 Timoteüs 2: 1-2, voor alle gezagsdragers dat God hun hart aanraakt, zodat Gods volk, christenen in vrede, in rust, naar Zijn wil kunnen leven.
Voorbede met als afsluiting het krachtige gebed van vergeving van Jezus aan het kruis: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”.

Deze brief is een oproep om dagelijks deze voorbede te doen in uw eigen moedertaal vanuit uw eigen bijbel.

Op de vierde zaterdag van september, 26 september 2015, organiseren wij een “Wereldwijde Voorbede dag” op het Malieveld in Den Haag, Nederland, van 10.00 tot 14.00 uur. In zeventig verschillende talen zal de genoemde voorbede worden uitgesproken.

U bent van harte welkom op deze dag!

Wij nodigen u uit om dagelijks de onderstaande gebeden te bidden, in uw eigen moedertaal en BijbelvertalingMatteus 6:9-13 Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.1 Timoteüs 2:1-2
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en naar uw Wil mogen leven.Lucas 23:34
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.


نصلي ونتشفع لجميع العالم

نصلي معا  ؟؟

في جميع أنحاء العالم نرى الأظطهاد  للمسيحيين .
ونحن كمسيحيين اجابتنا ان نتشفع لجميع العالم .
الظلم العالمي للمسيحيين .. كل يوم نرى العديد من الصور التي تثير الاشمئزاز .. وهذه ليست سوى جزء صغير من المحنة المسيحية في جميع انحاء العالم .. المحنة العظيمة .
مع الكثير من الالم الجسدي والنفسي .
في الكتاب المقدس نقرأ عن المحنة كما يقول رب المجد يسوع المسيح في انجيل يوحنا 16 : 32 – 33
(( فأنتم كذلك عندكم الان حزن . ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم . وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئأ . الحق الحق أقول لكم . أن كل ما طلبتم من الأب بأسمي يعطيكم ))
فوعد صاحب السلام وشجعنا على المثابرة .. لانه تغلب وانتصر بالفعل .. انجيل يوحنا 17 .
الرب يسوع المسيح يشفع لجميع المسيحيين ... وانه يدعونا ان نتوحد بالصلاة .
نتشفع ونصلي لجميع انحاء العالم .
كرد منا على الظلم والقمع للمسيحيين في جميع أنحاء العالم .
الشفاعة التي تبدأ في الصلاة كما علمنا الرب يسوع في انجيل متى 6
(( أبانا الذي في السماوات . ليتقدس اسمك . ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم . وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا . ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير . لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد . امين ))
أن نصلي من اجل أرادة الله . ونحن نطلب الصفح وأعطاء المغفرة .
أن نتشفع ونصلي كما في تيموثاوس الاولى 2 : 1 – 2
(( فأطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس . لآجل الملوك وجميع الذين في منصب لكي نقضي حيوة مطمأنة هادئة في كل تقوى ووقار ))
نصلي لجميع الذين في السلطة ان يمس الله قلوبهم . ليعيش المسيحيين في سلام .. في سلام . وفقا لأرادته للعيش .
ان نتوسط في صلاة قوية من يسوع المسيح على الصليب

(( يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا بعلمون ماذا يفعلون ))

هذه الرسالة هي دعوة للقيام بالصلاة والشفاعة يوميا بلغتك الخاصة بك .
وفي يوم 26 - 09 – 2015
نظمنا يوم للصلاة العالمي في مدينة
Malieveld in Den Haag
من الساعة العاشرة صباحا و للساعة الثانية ظهرا
10:00 – 14:00
ستكون الصلاة من سبعين لغة مختلفة من جميع انحاء العالم من اجل الاتحاد في الصلاة والتشفع .
اهلا وسهلا بكم في هذا اليوم .. تعال ومعك الاخرين .ونحن ندعوك ان تصلي الصلوات ادناه بلغتك ومن كتابك المقدس .

انجيل متى 6: 9-13
(( ابانا الذي في السماوات . ليتقدس اسمك . ليأت ملكوتك لتكن مشيأتك كما في السماء كذلك على الارض . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم . واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا . ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير . لأن لك الملك والقوة والمجد الى الابد . أمين )) .

تيموثاوس الاولى 2 : 1 – 2
(( فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس . لأجل الملوك وجميع الذين في منصب لكي نقضي حيوة مطمأنة هادئة في كل تقوى ووقار ))

انجيل لوقا 23 – 34 
(( يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون )) .

maandag 16 februari 2015

Intercesión Mundial

Por favor, intercede con nosotros !

Persecución mundial de los Christianos, intercesión mundial como respuesta.

Tribulación mundial de los cristianos, diariamente vemos muchas imágenes que evocan aversión.
Y estas son  solas una pequeña porción de la tribulación de los cristianos en todo el mundo. Una tribulación grande, con mucha violencia, fisica-, mental-, y espiritualmente.
En la Biblia leemos acerca de la tribulación que ha de venir, como Jesús dice en Juan 16: 32-33. Pero, como respuesta, El también promenta Sú paz; como aliento para perseverar porque El ha vencido!
En Juan 17, intercede Jesús para todos los cristianos y El nos llama a orar en unidad.

Nosotros te invitamos para la intercesión mundial como respuesta a la persecución mundial de los Christianos

Proponemos, empezar la intercesión con la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6, el “Padre Nuestro”.  En lo cual rogamos que la voluntad de Dios sea hecho; y que pedimos perdón, y damos perdon.
Intercesión según 1 Timoteo 2: 1-2, recomiendo ante todo que se hagan rogativas por todo los que tienen autoridad”, para que Dios toque su Corazon. Para que el pueblo de Dios, los cristianos, pueda vivir en paz y tranquilidad conforme Sú voluntad.
La intercesión terminados con la poderosa oración de Jesús en la Cruz: "Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Esta carta es una llamada para interceder diariamente en tu  propia lengua materna, de tu propia Biblia.

El cuarto sábado de septiembre, 26 de septiembre de 2015, de 10:00 a 14:00, un "día de intercesión mundial" , donde “het Malieveld” en La Haya
En 70 idiomas diferentes será pronunciada la intercesión mencionada.

Tú eres muy bienvenido en este día.
Por favor, intercede con nosotros !


Mateo 6:9-13

Padre Nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra
lo mismo que se hace en el cielo.
Danos hoy el pan que necesitamos.
Perdónanos el mal que hacemos,
como también nosotros perdonamos
a quienes nos hacen mal.
No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno.


1 Timoteo 2: 1-2

Padre Celestial, rogamos por cada persona que tiene autoridad, en todo el mundo, que Tú toques su corazon, para que el pueblo tuyo, el pueblo de Dios, pueda vivir en paz y tranquilidad, conforme Tú voluntad.

 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Lucas 23:34
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.maandag 2 februari 2015

Global intercession


Will you pray with us?


Global Christian persecution, global intercession in response.

Every day we see many disgusting images
of global persecution of Christians. We see but a small portion of the violent Christian persecution, both  physically and mentally.
In the Bible we read of the coming tribulation, as Jesus says in John 16: 32-33.
He promises His peace in response, as an encouragement to persevere because He has already overcome.

In John 17, Jesus intercedes for all Christians and He calls us to pray in unity.


Global intercession
as a response to the global Christian persecution.

The intercession begins with the prayer Jesus taught us in Mathew 6, in which we pray that God's will be done, and where we ask for forgiveness and give forgiveness.
Then intercession from 1 Timothy 2: 1-2 for all people in positions of authority; pray that God touches their hearts, so that God's people, Christians, can live in peace, according to His will.
Intercession that closes with the powerful prayer of forgiveness of Jesus on the cross: "Father forgive them, for they know not what they do".

This letter is a call to daily intercession in your own language from your own Bible.

On September 26th, 2015, from 10:00 to 14:00, we will host a ‘global intercession day’ in The Hague, The Netherlands. We will pray the above mentioned intercessory prayers in seventy different languages!

You are most welcome on this day!
We invite you to daily pray the following prayers in your own language.Matthew 6: 9-13
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name;
Thy Kingdom come;
thy will be done, in Earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our debts, as we forgive our debtors;
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 


1 Timothy 2: 1-2
Father in heaven, we pray for every authority worldwide, that You may touch their hearts, so that your people, God's people, in peace, tranquility and to your will may live .https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Lucas 23: 34
Father, forgive them, for they know not what they do.