Litouws

Gebeden in het Litouws

Mato 6: 9-13

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto’

1 Timotiejus 2:1-2

Tėve, kuris esi danguje, mes meldžiamės už visus ir kiekvieną vyresnybėje esančius visame pasaulyje, kad paliestum jų širdis ir kad Tavo tauta, Dievo tauta, galėtų gyventi taikoje, ramybėje ir vykdyti Tavo valią.

 
Lk 23:34
Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą ".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten