Maleis

MALAY

Bapa kami yang di syurga,
dikuduskanlah nama-Mu;
datanglah kerajaan-Mu
jadilah kehendak-Mu,
di atas Bumi seperti di dalam syurga.
Berikanlah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.

Bapa di syurga, kami berdoa untuk semua pihak berkuasa di seluruh dunia, semoga Engkau menyentuh hati mereka, agar umat-Mu, umat Tuhan, hidup dengan aman, tenteram dan kehendak-Mu terus wujud.


Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten