Slowaaks

Gebeden in het Slowaaks

Matúš 6:9-13
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám
dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A
neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

1 Timotej 2:1-2
Otče na nebesiach, modlíme sa za tých, čo na celom svete rozhodujú o dôležitých veciach oslov ich srdce, aby tvoj ľud, Boží ľud, mohol žiť v mieri, pokoji a podľa tvojej vôle.


Lukáš 23:34

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten