Noors


Gebeden in het Noors


Matthew 6:9-13
Fader vår,
du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din ville skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. .
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.Fader i himmelen, vi ber for deg hver berøring deres hjerte som autoritet

figur verden slik at folk, Guds folk, i fred, ro og vil kan leve Lucas 23:34

Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten