Maltees

MALTESE
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek,
Tiġi saltnatek
ikun dak li trid int,
kif fis-sema, hekkda f l-art.
Ħobżna ta’ kuljum, aAgħtina llum;
aħfrilna dnubietna, bħalma u nahfru lil min hu ħati għalin;
la ddaħħalniex fit-tiġrib, , iżda eħlisna minn kull deni.

Missier fis-sema, nitolbu għhal kull min għandu l- awtorità fid-dinja, sabiex Inti tmissilhom qalbhom, sabiex il-poplu tiegħek, il-poplu t’ Alla, jgħix fil-paċi, fit-trankwillità, u  fir-rieda tiegħek.


Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhuma jagħmlu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten