Russisch

Gebeden in het Russisch
Russian Synodal Version (RUSV)


Матфея 6: 9-13
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;  да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  хлеб наш насущный дай нам на сей день;  и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;  и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Matfeya 6 : 9-13
Otche nash, sushchiy na nebesakh,
da svyatitsya imya Tvoye ;
Da priidet Tsarstviye Tvoye ;
Da budet volya Tvoya ,
kak na nebe , tak i na Zemle .
Day nam na sey den' khleb nash nasushchnyy ;
i prosti nam dolgi nashi , my , kak i my proshchayem dolzhnikam nashim ;
i ne vvedi nas v iskusheniye , no izbav' nas ot lukavogo .

1-е Тимофею 2: 1-2
Отец на небесах, мы молимся за всех начальствующих по всему миру, что вы касаетесь их сердца, чтобы ваши люди, народ Божий, в мире и спокойствии своей воле жить
1 -ye Timofeyu 2 : 1-2
Otets na nebesakh , my molimsya za vsekh nachal'stvuyushchikh po vsemu miru , chto vy kasayetes' ikh serdtsa, chtoby vashi lyudi , narod Bozhiy , v mire i spokoystvii svoyey vole zhit'

Луки 23:34
Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Luki 23:34

Otche, prosti im , ibo ne znayut, chto oni delayut.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten