Welsh

WELSH

Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
Deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr;
ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.Dad yn y nefoedd, gweddïwn dros bawb mewn awdurdod ledled y byd dy fod yn cyffwrdd â’u calonnau fel y gall dy bobl, bobl Dduw, mewn heddwch a llonyddwch ac yn ôl dy ewyllys, fyw.O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten