Pools

Gebeden in het Pools


 Mateusza  6:9-13
 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 

1 Tymoteusza 2: 1-2

Módlcie się również za rządzących i wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli żyć w pokoju, zachowując godność i oddając chwałę Panu.

Łukasza 23:34
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią


Geen opmerkingen:

Een reactie posten