Tsjechisch

CZECH:

Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Náš nebeský Otče, modlíme se za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, aby Tvůj lid, Boží lid, mohl žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.


Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten