Catalaans

Gebeden in het Catalaans
Vertaling: Biblia Catalana, Traddución


Mateu 6: 9-13

Pare nostre que estàs en el cel,
santifica el teu nom, vingui el teu Regne,
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa en el cel.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
perdona les nostres ofenses,
així com nosaltres
perdonem els qui ens ofenen;
no permetis que caiguem en la temptació,
i allibera’ns del mal.Oració Pare Celestial, preguem per tots els que tenen autoritat per a que Déu toqui el seu cor, per a que el seu poble, el poble de Déu, pugui viure amb pau y tranquilitat, segons la seva voluntat
Lluc 23:34
Pare, perdona’ls, que no saben el que fan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten