Haïtiaans Creools

HAITIAN-CREOLE

Papa nou ki nan syèl la, se pou non ou sanktifye.
vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè  li nan syèl la.
ban nou jodi a pen toulèjou a.
Padone tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padone moun ki fè nou mal.
Pa kite nou nan pozisyon pou nou tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan.

Papa nou ki nan syèl la, nou priye ou pou tout otorite ki sou la tè, se pou Ou touche kè yo, konsa pèp ou a, pèp Bondye a, ap gen lapè, trankilite epi ap kapab viv pou fè volonte ou.


Papa, padone yo. Yo pa konnen sa  y ap fè. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten