Albanees

Gebeden in het Albanees
Albanian Bible (ALB)


Mateu 6: 9-13
Ati ynë që je në qiej,
u shenjtëroftë emri yt.
Ardhtë mbretëria jote.
U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.
Bukën tonë të përditshme na e jep sot.
 Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë.
 Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliro nga i ligu

Për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë,


Luka 23:34

O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç'bëjnë ''.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten