vrijdag 13 maart 2015

Wereldwijde voorbede


Bidt u mee ??

Wereldwijde christen vervolging,  wereldwijde voorbede als antwoord.

Wereldwijde verdrukking van christenen, dagelijks zien wij vele beelden die afschuw oproepen. En dit is maar een klein gedeelte van de christen verdrukking wereldwijd, een grote verdrukking met veel geweld lichamelijk en geestelijk.
In de bijbel lezen we van de komende verdrukking, zoals Jezus zegt in Johannes 16: 32-33 en Hij belooft Zijn vrede als antwoord
als een aanmoediging om te volharden omdat Hij reeds heeft overwonnen.
In Johannes 17 doet Jezus voorbede voor alle christenen en Hij roept ons op om in eenheid te bidden.

Wereldwijde voorbede
, als antwoord op de wereldwijde Christen verdrukking.

Voorbede die begint met het gebed dat Jezus ons leerde in Matteus 6,  het  “Onze Vader”, waarin we bidden dat Gods wil gedaan zal worden en waar wij om vergeving vragen en vergeving geven.
Voorbede vanuit 1 Timoteüs 2: 1-2, voor alle gezagsdragers dat God hun hart aanraakt, zodat Gods volk, christenen in vrede, in rust, naar Zijn wil kunnen leven.
Voorbede met als afsluiting het krachtige gebed van vergeving van Jezus aan het kruis: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”.

Deze brief is een oproep om dagelijks deze voorbede te doen in uw eigen moedertaal vanuit uw eigen bijbel.

Op de vierde zaterdag van september, 26 september 2015, organiseren wij een “Wereldwijde Voorbede dag” op het Malieveld in Den Haag, Nederland, van 10.00 tot 14.00 uur. In zeventig verschillende talen zal de genoemde voorbede worden uitgesproken.

U bent van harte welkom op deze dag!

Wij nodigen u uit om dagelijks de onderstaande gebeden te bidden, in uw eigen moedertaal en BijbelvertalingMatteus 6:9-13 Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.1 Timoteüs 2:1-2
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en naar uw Wil mogen leven.Lucas 23:34
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten