Hongaars

Gebeden in het Hongaars (nieuwere vertaling: Magyar Bibliatanács Budapest, 1949)
Máté evangéliuma 6:9-13
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te országod,
Legyen meg a te akaratod,
Amint a mennyben,
Úgy a földön is;
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
Az ellenünk vétkezöknek;
És ne vigy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.

Midden-gebed

Mi Atyánk a mennyekben, imádkozunk minden kormany vezetöért a világban, hogy Te, az ök szivüket megérincsed, hogy a Te embered, az Isteni emberek, békeségbe, nyugalomba és Te akkaratod szerint fognak élni.

Lukács Evangéliuma 23:34


Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten