zaterdag 28 maart 2015

Bidt u mee??

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,  
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat 
de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.       
                                                                        
                                                                                                         Johannes 17:20





Wij hebben op ons hart gekregen om christenen op te roepen om dagelijks te bidden, voor en met 
vervolgde en verdrukte christenen wereldwijd, vanuit de gebeden in Matteus 6:9-13 / 
1 Tim.2:1-2 / Lucas 23:34
Dit willen wij doen om een beweging van gebed op gang te brengen.
   

Op 26 september 2015 van 10.00 - 14.00 uur organiseren wij een dag van wereldwijde voorbede
waar  samen in eenheid gebeden zal worden met en voor vervolgde en verdrukte christenen, in 70 verschillende talen, op het Malieveld in Den Haag.
U bent van harte uitgenodigd om te komen en hieraan deel te nemen.






Geef het door !!
Wij willen u vragen om binnen uw organisatie bekendheid aan deze dag van Wereldwijde Voorbede te geven en het indien mogelijk op de agenda te zetten.

Kent u mensen die willen meewerken aan de vertaling van de gebeden, of mensen die op 26 september  willen meebidden in hun moedertaal, kunt u contact met ons opnemen of het antwoordformulier op de blog invullen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze:
Blog: wereldwijdevoorbede.blogspot.nl
Facebook: www.facebook.com/wereldwijde.voorbede

Wij wensen u Gods rijke zegen toe



Geen opmerkingen:

Een reactie posten