maandag 18 januari 2016

Wereldwijde Voorbede - media

Voor de dag van Wereldwijde Voorbede is er een video gemaakt waarop u Gebeden in 70 talen kunt meelezen en horen. Daarnaast is er na iedere 10 talen een muziekvideo te zien van het 'Onze Vader' in diverse talen.

Link : Video Wereldwijde Voorbede Dag 2015

Via onderstaande link kunt u opnamen van gebeden in verschillende talen downloaden en beluisteren.

Link : Uitgesproken gebeden

De volgende link geeft u de gelegenheid om het "Onze Vader" in verschillende talen te
beluisteren. Het zijn video's van over de hele wereld.

Link : Video's 'Onze Vader'


dinsdag 13 oktober 2015

Gebeden in 70 talen

Onderstaand ziet u de talen die u kunt lezen in 70 talen.


Druk op de link en u wordt naar de pagina geleid van de taal van uw keuze.

1. Albanees

2. Amharic (Ethiopië)

3. Arabisch

4. Armeens

5. Baskisch

6. Berber

7. Bosnisch

8. Bulgaars

9. Catalaans

10. Chinees - traditioneel en eenvoudig

11. Deens

12. Duits

13. Engels - vertaling uit KJV en NIV

14. Esperanto

15. Estisch

16. Farsi

17. Frans

18. Fries

19. Gaelic (Ierland)

20. Georgisch

21. Grieks

22. Haïtiaans Creools

23. Hebreeuws

24. Hindi (Surinaams) 

25. Hongaars

26. IJslands

27. IGBO

28. Indonesisch

29. Italiaans

30. Japans

31. Javaans

32. Kinyarwanda (Rwanda)

33. Koreaans 

34. Kroatisch

35. Latijn

36. Lets

37. Litouws

38. Macedonisch

39. Maleis

40. Maltees

41. Mongools

42. Nederlands

43. Nepalees

44. Noors

45. Papiamento

46. Pools

47. Portugees

48. Roemeens

49. Russisch

50. Servisch

51. Sosetho


52. Sloveens

53. Slowaaks

54. Somalisch

55. Spaans

56. Surinaams

57. Swahili


59. Tamil

60. Thais 63. Turks66. Welsh 

67. Yoruba 


69. Zweeds


In elke taal vindt u de basis terug van de 3 gebeden uit Mattheus 6, ITimotheus 2 en Lucas 23

Matteus 6:9-13

Onze Vader die in de hemelen zijt,
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en  naar uw Wil  mogen leven 

Lucas 23:34
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
zaterdag 10 oktober 2015

Verslag met foto's van de "Dag van Wereldwijde Voorbede 2015"

Op zaterdag 26 september jl. heeft de "Dag van Wereldwijde Voorbede 2015" plaatsgevonden op het Malieveld in Den Haag.


In de dagen ervoor kwam het bericht via de media dat de snelweg van het Prins Clausplein tot aan het Malieveld op zaterdag voor alle verkeer zou zijn afgesloten. Bijzonder om dit bericht te lezen. Om naar de WWV-dag te komen was dit een belangrijke toegangsweg. Toch hebben mensen op de dag zelf op tijd het Malieveld weten te bereiken. Positief gevolg was, dat er minder drukte om het veld heen was en het geluid verder kon komen. Met als gevolg dat mensen in de omgeving regelmatig bleven luisteren en kijken.
Om 10.00 uur gingen we van start. 
Welkom en uitleg van de dag. 


Met een bus uit Zeeland kwamen mensen om deze dag mee te maken. Om 10.00 uur zijn we van start gegaan. Na een korte introductie en welkom werden 70 gebeden in blokken van 10 keer 3 gebeden via het beeldscherm getoond en waren de gebeden te horen. De aanwezigen van verschillende nationaliteiten konden in hun eigen taal meebidden op het moment dat hun taal aan de beurt was. Deze interactie en samen bidden voor verdrukte en vervolgde christenen wereldwijd een bijzondere tijd van gebed en saamhorigheid.

Via het scherm kon ieder de dag volgen en 
via de boxen klonken de gebeden. Mensen, die de dag bezochten en of even langs kwamen vanuit de stad Den Haag vonden het een bijzondere ervaring om zo met elkaar en de verschillende talen te mogen bidden voor broeders en zusters vanuit de verbondenheid in Christus.
Hindi, Maleis, en andere talen werden mee gebeden. 

Ook in het Surinaams werden de gebeden uitgesproken. 
Met elkaar op het podium. Bidden in het Nederlands. 


Ook konden mensen, die niet in de gelegenheid waren thuis meebidden. De film met de 70 gebeden was te beluisteren op Facebook, de blog van Wereldwijde Voorbede en via Youtube. Daardoor zijn niet alleen mensen op het Malieveld betrokken geweest, maar heeft deze dag een wereldwijde reikwijdte gekregen.
Dank zij onze Heer is dit initiatief tot een geslaagde
dag geworden. 

Vlaggen voor Koning Jezus en Zijn overwinning proclameren
tijdens de gebeden in verschillende talen. 
Met de gezichten en vlaggen naar buiten gericht.
Gericht naar alle delen van de wereld en bidden 
vanuit de 3 gebeden, die deze dag centraal stonden.

Te midden van deze wereldstad was er rust en 
aandacht voor het gebed. Niet alleen door de 
bezoekers, maar ook mensen die voorbij kwamen
of in de buurt wonen.

In de voorbereiding van deze dag hebben mensen van over de hele wereld meegewerkt om deze dag mogelijk te maken. Zij hebben mee gebeden en anderen bekend gemaakt met dit initiatief. Meer dan 70 mensen hebben wereldwijd de talen ingesproken en de gebeden vertaald, zodat tijdens de dag het resultaat te zien en te horen was.
Aan het eind werd door de initiatiefnemer tot deze dag 
ieder bedankt en in de gelegenheid gesteld om samen
nog elkaar te ontmoeten. 

vrijdag 25 september 2015

Bid nu mee tijdens de Dag van Wereldwijde Voorbede.
Met de volgende link kunt ook thuis meebidden in uw eigen taal.
https://youtu.be/I6gd_vyF4UE
Nodig anderen uit om samen de film te bekijken als familie,
vrienden, kerk en groep. Samen bidden in eenheid voor vervolgde en verdrukte christenen.
Wij zijn morgen zaterdag 26 augustus 2015 op het Malieveld.
Van 10.00 tot 14.00 uur zullen wij met elkaar bidden. U bent
van harte welkom om er bij zijn en mee te doen. Gods zegen.


zaterdag 28 maart 2015

Bidt u mee??

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,  
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat 
de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.       
                                                                        
                                                                                                         Johannes 17:20

Wij hebben op ons hart gekregen om christenen op te roepen om dagelijks te bidden, voor en met 
vervolgde en verdrukte christenen wereldwijd, vanuit de gebeden in Matteus 6:9-13 / 
1 Tim.2:1-2 / Lucas 23:34
Dit willen wij doen om een beweging van gebed op gang te brengen.
   

Op 26 september 2015 van 10.00 - 14.00 uur organiseren wij een dag van wereldwijde voorbede
waar  samen in eenheid gebeden zal worden met en voor vervolgde en verdrukte christenen, in 70 verschillende talen, op het Malieveld in Den Haag.
U bent van harte uitgenodigd om te komen en hieraan deel te nemen.


Geef het door !!
Wij willen u vragen om binnen uw organisatie bekendheid aan deze dag van Wereldwijde Voorbede te geven en het indien mogelijk op de agenda te zetten.

Kent u mensen die willen meewerken aan de vertaling van de gebeden, of mensen die op 26 september  willen meebidden in hun moedertaal, kunt u contact met ons opnemen of het antwoordformulier op de blog invullen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze:
Blog: wereldwijdevoorbede.blogspot.nl
Facebook: www.facebook.com/wereldwijde.voorbede

Wij wensen u Gods rijke zegen toeWill you pray with us?

“I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through their word; that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me”.
                                                                                                                       John 17:20-21Global Christian persecution, global intercession in response
We have received in our hearts, the call to daily intercession for and with Christians worldwide, who are persecuted and oppressed.
The intercession begins with the prayer Jesus taught us in Mathew 6:9-13 in which we pray that
God's will be done and where we ask for forgiveness and give forgiveness. 

Then intercession from 1 Timothy 2: 1-2 for all people in positions of authority; pray that God
touches their hearts, so that God's people, Christians, can live in peace, according to His will.
Intercession that closes with Luc 23:34; "Father forgive them, for they know not what they do".

The call is to start a movement of prayer and intercession.

On September 26th, 2015, from 10:00 to 14:00, we will host a ‘global intercession day’ on
the Malieveld in The Hague, Netherlands. We will pray the above mentioned intercessory
prayers in seventy different languages!
You are invited to come and to participate and to pray with us in unity.We would like to ask for your organization, to publicize these actions and put it where possible on
the agenda. 
Do you know people who want to contribute to the translation of the prayers, or people who want to pray on September 26th in their mother tongue, please contact us or fill out the response form on the blog.

For more information, please refer to our:
Blog: wereldwijdevoorbede.blogspot.nl
Facebook: www.facebook.com/wereldwijde.voorbede

We greet you in the Name of our Lord Jesus Christ