Mongools

Gebeden in Mongools

Mongolian Ariun Bible, 2004 Edition
Mataй 6 :9-13
 9 Тиймд ийнхүү залбир.
“Тэнгэрт байгаа бидний Эцэг минь,
Таны нэр ариунаар дуурсгагдаг.
10 Таны хаанчлал ирэх болтугай.
Хүсэл тань тэнгэрт шигээ газар дээр биелэгдэх болтугай.
11 Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч.
12 Бид өртөнгүүдээ уучилсны адил бидний өрийг мөн уучлаач.
13 Биднийг сорилтод бүү оруулаач,
Харин бузар муугаас гэтэлгээч.
1 Тимот 2:1-2

Тэнгэрт байгаа эцэг минь, бид бүх эрх мэдэлтэнүүдийн төлөө залбиран тэдний зүрх сэтгэлд хүрснээр, бид итгэл сүсэгтэй бас хүндлэлтэй, тогтуун төвшин амь           драх болно. 

Лук 23:34
—Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten