Javaans

JAVANESE

Dhuh, Rama kawula ingkang wonten ing swarga,
Asma Paduka
ingkang suci mugi dipun urmati déning sedaya tiyang;
Kraton Paduka mugi rawuh;
Karsa Paduka mugi kalampahan,
ing swarga,
lan  ing bumi.
Mugi Paduka
ngelimpahi rejeki kita ing dinten menika lan mugi

Paduka ngapunteni kalepatan kita, kados déné kita uga ngapunteni tetiyang ingkang damel kalepatan marang kita;
lan mimpin kita
supaya ora kena ing panggodha, nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piawon.

Rama ing swarga, kita ndunga supaya Paduka nggayuh atiné para penggedhé ing dunya, supaya tiyang Paduka sedaya urip ayem, tentrem lan nindhakake urip ing dalan Paduka.


Rama, ngapunteni tiyang sedaya, amarga mboten sami mangertos men apa ingkang dipun tindakaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten