donderdag 20 november 2014

Gebeden die uitgesproken worden in 70 verschillende talen

Matteus 6: 9-13
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.1 Timoteüs 2:1-2
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart beroert zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en naar uw Wil mogen levenLucas 23:34 
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten