Nederlands

Gebeden in het Nederlands
Nederlands Bijbel Genootschap 1951 (NBG)


Matteus 6:9-13

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Vader in de hemel, wij bidden voor iedere gezagdrager wereldwijd dat U hun hart aanraakt zodat uw volk, Gods volk, in vrede, rust en  naar uw Wil  mogen leven 
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Lucas 23:34

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten